nad+: an introduction to a longevity molecule in our cells

NAD+: introductie tot een longevity molecule in onze cellen

NAD, wat staat voor nicotinamide-adenine-dinucleotide, is een molecule die van nature in onze cellen wordt aangetroffen en die onze cellen helpt bij het produceren van energie. De laatste jaren staat NAD in het centrum van de belangstelling, omwille van zijn belangrijke rol in cellulaire gezondheid en longevity. De aandacht voor NAD is welverdiend én terecht. Als we ouder worden, nemen de NAD-niveaus in onze cellen af ​​en onderzoek heeft aangetoond dat het stimuleren van NAD kan bijdragen aan een langer en gezonder leven.

Wat is NAD en hoe speelt het een rol in onze cellen?

NAD is een co-enzyme van vitamine B3, ook wel niacine genoemd. Het wordt aangetroffen in alle levende cellen waar het een cruciale rol speelt bij de energieproductie van cellen, en het bevindt zich op het kruispunt van verschillende signaalroutes in onze cellen die betrokken zijn bij gezond ouder worden. NAD bestaat in vele vormen in het lichaam en is, afhankelijk van de reactie waaraan het bijdraagt, in de cellen aanwezig als NAD+, NADH, NADP+ of NADPH.

NAD is belangrijk voor de mitochondriën, de krachtcentrales van de cellen, voor het produceren van voldoende energie om onze cellen en ons lichaam op gang te krijgen. Daarnaast hebben ook andere metabolische processen in de mitochondriën (zoals de glycolyse en Krebbs-cyclus) NAD nodig om correct te functioneren. Naast deze belangrijke rol in de functie van mitochondriën, speelt NAD ook een sleutelrol bij DNA-herstel via de sirtuïnes. Tijdens onze levensduur treedt er schade op aan ons DNA. Dit kan vervolgens leiden tot ziektes zoals kanker. Onze cellen bevatten DNA-reparatiesystemen om eventuele schade te minimaliseren en te corrigeren. Deze reparatiesystemen verbruiken en vereisen NAD+ om efficiënt te zijn. Terwijl de niveaus van NAD afnemen naarmate we ouder worden, neemt het niveau van DNA-schade toe, waardoor we verstrikt raken in een neerwaartse spiraal van toenemende NAD+-consumptie door een krimpende pool van beschikbare NAD+. Logischerwijs is NAD-suppletie bij het ouder worden cruciaal.

Hoe NAD-niveaus te verhogen: vitamine B3 en zijn derivaten

Naarmate we ouder worden, nemen onze NAD-niveaus aanzienlijk af. Gezien de belangrijke rol die NAD speelt bij het in stand houden van gezonde en actieve cellen, is het ondersteunen van NAD-niveaus in ons lichaam cruciaal voor een lange en gezonde levensduur.

Hoewel de praktijk onlangs in de schijnwerpers kwam vanwege enthousiaste supporters zoals modellen Kendall Jenner en Hailey Bieber, is het intraveneus toedienen van NAD niet goedgekeurd door de FDA of EFSA. Over het algemeen wendt men zich tot NAD+-precursoren als een betere manier om de niveaus in de cellen te verhogen.

Onderzoek heeft aangetoond dat suppletie met vitamine B3 (niacine) of zijn derivaten zoals nicotinamide riboside (NR) of nicotinamide mononucleotide (NMN) kan helpen de NAD-niveaus in de cel te ondersteunen en te verhogen. Elk van deze moleculen is op zijn eigen manier een voorloper van NAD.

Bij het overwegen van een vitamine B3-supplement zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Terwijl nieuwkomers NR en NMN, aangeprezen door longevity onderzoekers zoals Charles Brenner (NR) en David Sinclair (NMN), veelbelovende resultaten lijken te laten zien in onderzoeken, zijn niet al deze moleculen goedgekeurd voor gebruik in voedingssupplementen door de Europese Unie (EFSA, Europese Autoriteit voor voedselveiligheid). Meer onderzoek is nodig om de effecten op lange termijn te evalueren. Gewone vitamine B3 of niacine daarentegen bestaat al tientallen jaren en het gebruik ervan wordt als veilig beschouwd. Een klinische proef bij menselijke patiënten toonde aan dat deelnemers die een dagelijkse dosis niacine of vitamine B3 kregen, een verhoging van de NAD+-spiegels in hun spieren en bloed zagen. Daarnaast bleek supplementatie met niacine ook een positieve invloed te hebben op de lichaamssamenstelling, waarbij de deelnemers een afname van het vetpercentage en een toename van de spiermassa merkten. De onderzoekers zagen ook dat het levervet werd gehalveerd en het visceraal vet met een kwart werd verminderd. Deze soorten vetten worden over het algemeen beschouwd als ongezonde vetten rond de organen.

Concluderend, hoewel nieuwere spelers zoals NR en NMN er veelbelovend uitzien en in de toekomst veilige manieren kunnen bieden om NAD te verhogen, lijkt goede oude niacine of vitamine B3 even goed te werken. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan niacine zijn onder andere rood vlees, gevogelte, vis (zalm, tonijn, ansjovis), noten en peulvruchten.

Terug naar blog